Coaching

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie i wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zmiany w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby. Oznacza to, że składa się z kilku spotkań (ok. 7), które tworzą całość. Pomiędzy nimi jest przestrzeń, która stwarza pole do doświadczeń i odkryć. Wszystko, co dzieje się w przerwie między kolejnymi sesjami, jest także niezwykle istotnym elementem procesu.

korzysci-z-coachingu

KORZYŚCI Z COACHINGU DLA KLIENTA (PRACOWNIKA)

 • Motywacja
  • Indywidualny tryb pracy nie tylko przyspiesza pojawienie się oczekiwanych efektów, ale także wzmacnia motywację konkretnego pracownika. Dodatkowo wpływa motywująco na zespół, którego częścią jest ów pracownik.
 • Wzmocnienie
  • Poszerzenie samodzielności.
  • Wzrost efektywności, satysfakcji i radości.
  • Więcej możliwości.
  • Wzrost kompetencji osobistych.
  • Większa pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

coaching-2

KORZYŚCI Z COACHINGU DLA ORGANIZACJI (SPONSORA)

 • Wysoka skuteczność
  • Coaching stwarza możliwość bardzo precyzyjnych działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta. Dzięki temu praca jest wyjątkowo efektywna.
 • Wielopoziomowość
  • Holistyczne podejście owocuje wzrostem systemowej świadomości danej jednostki.
  • Osoba poszerza własne rozumienie wzajemnych wpływów systemowych, myślenia przyczynowo–skutkowego, działania strategicznego itd. Wzrost świadomości i samoświadomości jednostki wprost owocuje dla organizacji, której ta jednostka jest częścią.
 • Rozwój
  • Promowanie zmian w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania, poprzez ich nowatorskie działania i modelowanie.