Dominik Jurczak

Trener biznesu, coach, mediator i instruktor nurkowania. Z wykształcenia politolog i prawnik; absolwent podyplomowych studiów z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Będąc planistą zawsze chce wiedzieć dokąd zmierza grupa i jak osiągnąć zamierzony cel. Poszukuje zmian dbając jednocześnie aby przeprowadzić je ostrożnie i z pełną świadomością. Pracuje na korzyść zespołów oraz potrafi rozwijać jednostki w oparciu o ich własne zasoby. Chcąc w pełni wykorzystać ten potencjał od 2009 roku jest trenerem kompetencji miękkich, specjalizując się w negocjacjach, zarządzaniu konfliktem, zarządzaniu sobą w czasie, komunikacji, perswazji. Będąc akredytowanym przy ICC coachem, nie tylko podczas sesji coachingowych, ale również podczas szkoleń, przy użyciu odpowiednich narzędzi ułatwia uczestnikom rozwój w oparciu o ich własne zasoby, gdyż jest to najefektywniejsze. Prowadząc zajęcia dydaktyczne w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego stosuje formy warsztatowe, uważając je ze bardziej efektywne od tradycyjnych.