Szkolenia biznesowe

Kto korzystał z naszych szkoleń, doskonale wie w jak licznych obszarach mogą one podnieść wyniki firmy. Oto dziedziny w jakich szkolimy najczęściej, w jakich się specjalizujemy i osiągamy nieprzeciętne rezultaty.


szkolenia-biznesowe-1

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

To specyficzne narzędzie sprzedaży. Jeden z najważniejszych i najtrudniejszych jej etapów. Jeżeli nie traktujesz prezentacji jako sposobu do sprzedawania idei, produktu czy usługi, a zamiast tego informujesz nauczasz… to strzelasz z armaty do muchy… Przejść od informowania do wywierania wpływu. To zadanie stawiam sobie na warsztacie. Efekty i zmiana sposobu myślenia są zaskakujące.

Autoprezentacja – czyli sprzedaj siebie.

W ciągu 20 sekund osoba, która pozostaje z tobą w kontakcie osobistym podejmuje decyzję o tobie przyklejając ci jedną z etykiet: Tak, Nie, Jeszcze nie wiem… Ma swoje kryteria. Znasz je? Oczywiście, że tak, przecież stosujesz takie same. Spróbuj przejść przez ten nieświadomy test z pełną świadomością, że efekt jaki wywołasz nie jest czyjąś spontaniczną reakcją a wynikiem skrzętnie opracowanego planu. Poznaj plan, który steruje wyobrażeniem o tobie.

Wizerunek medialny

Image to znak czasów. Twój wizerunek, a także Twojej firmy, partii czy miasta z którego się wywodzisz, czy z którym się utożsamiasz ma wartość przede wszystkim ekonomiczną. Podlega zatem wielu zasadom ekonomii. Może się więc znużyć, może przynosić profity, może przynosić straty. Wizerunkiem możesz zarządzać. Nie manipulować. Sprawdź jaka to różnica i jakie możesz mieć korzyści z zarządzania wizerunkiem.


szkolenia-biznesowe-2

Komunikacja, argumentacja i perswazja

Interaktywne szkolenie krok po kroku odkrywa tajemnice komunikacji doskonałej. Jaka to jest komunikacja doskonała? To komunikacja osoby świadomej zarówno zamierzeń, jak i konsekwencji, które towarzyszą wymianie zdań, stanowisk, argumentów oraz reakcji i działań.

Komunikacja medialna

Media, poza tym, że są ogromnym narzędziem przekonywania, są wykorzystywane do informowania społeczeństwa. Przy użyciu różnych rodzajów publikacji oraz radia i telewizji do opinii publicznej można docierać zarówno w szerszym, jak i węższym spektrum. Środki masowego przekazu mogą być traktowane jako sposób na komunikację dwustronną. I to jest właśnie klucz programu szkolenia. Komunikacja dwustronna.

Sztuka negocjacji

Dziś negocjujemy wszędzie - w domu, w pracy, na ulicy. Bez umiejętności negocjacji nie moglibyśmy zawrzeć żadnej korzystnej dla nas umowy. Jak się do nich przygotować? Jakie techniki negocjacyjne zastosować, by wygrać wojnę? Czy jest możliwe, aby obie strony wyszły z niej zwycięsko? Negocjacje to również sztuka relacji, niezwykle ważnych zarówno w życiu jak i w biznesie. To umiejętność stworzenia dobrze działającego połączenia między zaufaniem, a wywieraniem wpływu. Niezwykle cenna i pożądana. Na tym szkoleniu dowiecie się, jak ją posiąść.


szkolenia-biznesowe-3

Kreatywność – efektywność – innowacja.

Kreatywność jest tutaj początkiem pracy, efektywność jej skutkiem ubocznym a rezultatem innowacyjność w przy indywidualnej i zespołowej. Wychodzenie poza ramy schematycznego myślenia i rutynowego działania jest dziś koniecznością, nie modą ni fanaberią. To klucz do prawidłowego funkcjonowania jednostki w uczącej się organizacji, a tym samym sposób na umacnianie fundamentów firmy.

Leadership

Charyzmatyczny, dobry przywódca przede wszystkim jest przywódcą dla samego siebie. Taki autolider osiąga wyznaczone cele, bo instynktownie przejmuje inicjatywę, aby zdobyć to czego potrzebuje. Przywódca z prawdziwego zdarzenia wirtuozersko żongluje proporcjami pomiędzy instruowaniem, ukierunkowaniem, a wsparciem. Dobry lider, lider- szef zna poziom kompetencji swoich pracowników i rozwija je. Wie jak kreatywność przekłada się na efektywność. Doskonale rozpoznaje poziom zaangażowania i motywuje swoich pracowników. Posiada władze wynikającą nie ze stanowiska, ale ze standardu w jakim przewodzi. Jest mistrzem, jest autorytetem. Rozbudza przedsiębiorczość. Jest sprawcą zmian i innowacji.

Budowanie zespołów

Czym jest grupa a czym jest zespół? Jakie rozkładają się siły w grupie? Jak dobierać współpracowników? Jak wydobywać motywację zespołu? Jak go rozwijać? I jak rozwiązywać spory? To tylko kilka z pytań na które odpowiedzi posłużą w budowaniu efektywnych, przynoszących firmie korzyści zespołów.


szkolenia-biznesowe-4

RE - START!

Jak zdrowie psychiczne pracowników wpływa na sprawność organizacji? Czym jest work-life balance i jak go osiągać? RE-START to program wychodzący naprzeciw nowoczesnym firmom i organizacjom, które chcą świadomie przeciwdziałać problemom z jakimi zmagają się ich pracownicy. To program szkoleniowy stworzony w celu podniesienia wydajności tychże pracowników poprzez wdrożenie efektywnych metod zarządzania stresem, profilaktyki wypalenia zawodowego i praktycznych sposób osiągania niezwykle pożądanego balansu między pracą, a życiem prywatnym.

Automotywacja

Nikt nie może sprawić, żeby ci się chciało...Jeśli koniowi nie chce się pić, ani koryto ze złota, ani kwiaty w grzywie, ani zdwojona porcja siana nie sprawią, że się napije dopóki sam nie zdecyduje, że nie chce być spragniony. Każda próba użycia zewnętrznej motywacji osłabia jedyną znaczącą motywację. Automotywację. Uczestnicy naszego szkolenia dowiedzą się jak poprawić efektywność zawodową, jak rozpoznać potencjalne źródła konfliktów motywacyjnych, jak kształtować postawy nastawione na rozwiązanie , nie na problem oraz jak kształtować poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. To warsztat polegający na ułożeniu priorytetów, identyfikacji wartości, zarządzaniu zmianą, który spowoduje wzrost wiary w siebie, mocy i skuteczności działania ... słowem warsztat użytecznych sposobów generowania automotywacji.


szkolenia-biznesowe-5

Profesjonalna asystentka/office manager

Czy asystentka to asystentka? Jeśli nie, to czym się zajmuje? Jaka jest zależność pomiędzy asertywnością asystentki a autorytetem menagera w firmie? Dziś profesjonalna asystentka stanowi niezbędne ogniwo dobrze funkcjonującej firmy. Jest prawą ręką szefa, podejmuje samodzielne decyzje i działania. Relacja szef i asystentka jest jedną z najbardziej fascynujących i głębokich biznesowo- zawodowych relacji. Od jakości tej relacji może zależeć sukces menagera i całej firmy. Nasze szkolenie opieramy o budowanie relacji - to trening najwyższych kompetencji komunikacyjnych i umiejętności interpersonalnych.

Train the Trainers

Trener to osoba, przed którą stoi wiele wyzwań. To moderator, prezenter, negocjator, psycholog i aktor w jednym. Swoją charyzmą zaraża innych, motywuje. Dobrze wie jak zapanować nad grupą, a kiedy dać uczestnikom wolną rękę. Jest jej czujnym przewodnikiem. Czy można się tego nauczyć? Owszem, moja metoda jest bardzo skuteczna, bo łączy w sobie wiele technik, daje użyteczne sposoby na prowadzenie niezwykle efektywnych i niezapomnianych dla uczestników szkoleń.