Towarzyszymy organizacjom, instytucjom i pracownikom w przechodzeniu przez zmiany, w budowie nowych struktur i kultur organizacji. 

Prowadzimy i projektujemy szkolenia biznesowe
związane ze zmianą, komunikacją, psychologią percepcji, budowaniem efektywnych relacji biznesowych, zarządzaniem.
 

Lider

Zarządzanie
coaching
mentoring

‣ Pracujemy zawsze w służbie dbałości o wyniki organizacji. Cel biznesowy jest dla nas nadrzędny.

‣ Wspólnie z liderami tworzymy koalicje na rzecz zmiany.

‣ Projektujemy procesy zmiany i towarzyszymy w ich przeprowadzaniu.

‣ Obniżamy opór przed zmianami koniecznymi dla rozwoju organizacji, pomagamy w przechodzeniu przez zmiany.

‣ Wyposażamy liderów w kompetencje pozwalające na umacnianie autorytetu, wzmacnianie sprawczości, wdrażanie zarządzania sytuacyjnego opartego na założeniach i metodach Blanchard.

‣ Wspieramy menadżerów w  sprawnym poruszaniu się między coachingiem a mentoringiem w zarządzaniu swoim zespołem. Uwrażliwiamy na różnice i precyzyjny dobór metody do etapu rozwoju pracownika i okoliczności, w których on się znajduje.

‣ Przeprowadzamy sześciosesyjne procesy coachingowe, których celem jest zmiana oparta na zasobach, ze świadomością zarówno możliwości, opcji, jak i przeszkód i ograniczeń.

‣ Wykorzystujemy mentoring w pracy z osobami kluczowymi dla rozwoju organizacji.

‣ Facylitujemy przechodzenie pracownika z niższego stopnia w strukturze na wyższy, budując silną pozycję liderską.

Zespół

Komunikacja
Współpraca
Lencioni - pięć dysfunkcji zespołu
Kultura feedback'u

‣  Tworzymy środowisko, w którym ludzie chcą pracować.

‣  Zaszczepiamy zaangażowanie i odpowiedzialność za swój wkład w budowanie atmosfery pracy i charakteru organizacji.

‣  Uruchamiamy motywację wewnętrzną.

‣  Łączymy podzielone działy, zespoły, jednostki we współpracy.

‣  Obniżamy napięcie związane z działaniem czynników obiektywnych.

‣  Wspólnie z grupami tworzymy warunki do budowania zaufania i bezpieczeństwa jako bazy dla funkcjonowania organizacji opierając się na założeniach i metodach Lencioniego.

‣  Wdrażamy kulturę informacji zwrotnej opartej na  komunikacji wprost oraz na otwartej opinii wyrażanej na forum grupowym.

‣  Mamy na uwadze potencjał i jednostki, jako budulca potencjału zespołu

‣  Dbamy o inteligencję emocjonalną. Towarzyszymy w jej rozwijaniu.

‣  Oswajamy strach przed konfliktem — przekształcamy go z destrukcji w konstrukcję.

Dialog

Kontakt

Perswazja

Pitching

Prezentacje

‣ Wzmacniamy zaufanie do siebie, pewność w prezentowaniu swoich opinii, strategii, pomysłów i rozwiązań.

‣ Wyposażamy w skuteczne narzędzia do bronienia swojego stanowiska na forum grupy.

‣ Pomagamy zrozumieć aspekty krytyki i oceny podczas prezentowania swojego zdania.

‣ Umożliwiamy sprawne radzenie sobie z wymagającym odbiorcą.

‣ Perswazję rozumiemy jako etyczne narzędzie do projektowania zmiany w myśleniu oraz działaniu odbiorcy.

‣ Stawiamy na kontakt pomiędzy mówiącym a odbiorcami zamiast samotnego czytania slajdów.

‣ Używamy technik aktorskich, w tym pracy z głosem, dykcją i ciałem.

‣ Skutecznie redukujemy napięcie związane z ekspozycją i jej konsekwencjami.

‣ Rozumiemy, czym jest pitching, dajemy skuteczną strukturę opartą na logice, psychologii, znajomości rynku i dostosowaną precyzyjnie do specyfiki odbiorcy i aktualnego kontekstu.

Design Thinking

Tworzenie
​
Prototypowanie
​
Projektowanie doświadczeń​

‣ Zmieniamy podejście do projektowania i wdrażania rozwiązań w organizacji.

‣ Łączymy rozwój organizacji z kulturą firmy, metodyką pracy i wyzwaniami w branży.

‣ Pracujemy w metodykach zwinnych.

‣ Korzystamy z narzędzi design thinking.

‣  Wcielamy się w rolę facylitatorów.

‣ Kierujemy się przekonaniem, że digitalizacja to w przewadze ludzie, w mniejszości technologia. 

‣ Pomagamy w rozwoju najważniejszych kompetencji pracowników przyszłości.

‣ Wypracowujemy realne rozwiązania gotowe do zastosowania w organizacji.

Trenerzy 

wczasy-4

Justyna Dworczyk

Trener - założycielka

Trener biznesu i rozwoju osobistego, coach, mówca i wykładowca. Wspomaga instytucje i pracowników w przechodzeniu przez zmiany, budowie nowej struktury, kultury organizacji. 

Justyna Byczkowska sq

Justyna Byczkowska

Trener

Rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Pracuje na rzecz grup i organizacji, pomagając im w rozwoju umiejętności komunikacji, współpracy, zarządzania ludźmi oraz skutecznym przechodzeniu przez zmiany.

Dominik-Jurczak

Dominik Jurczak

Trener

Trener biznesu, coach, mediator, instruktor nurkowania. Z wykształcenia jest politologiem i prawnikiem oraz absolwentem podyplomowych studiów z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

Robert-Moskwa

Robert Moskwa

Trener

Profesjonalny mówca, siewca idei, trener biznesu (motywacja, komunikacja, wystąpienia publiczne), licencjonowany Master Practitioner of NLP

Emilia-Zajfert

Emilia Zajfert

Trener

Jest filologiem, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz trenerem- ukończyła podyplomowe studia trenerów biznesu, oświaty i administracji w Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z SWPS.

Referencje 

Staliśmy przed wyborem trenera na szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji komunikacyjnych i liderskich dla kadry menedżerskiej. Postanowiliśmy przy tej okazji rozpocząć współpracę z firmą Dworczyk Training, co do dzisiaj uznajemy za fantastycznie trafiony wybór. Pani Justyna dołożyła wszelkich starań, aby zbadać nasze potrzeby i przygotować właściwy program szkolenia i dostosować narzędzia do grupy uczestników. Jej działania spowodowały, że czuliśmy się zaopiekowani i zrozumiani przez drugą stronę . W efekcie uczestnicy nie szczędzili pochwał i zadowolenia z efektywnie spędzonego czasu.

Innogy Polska S.A.

Wszystkie szkolenia programu zostały przeprowadzone w niezwykle nowoczesny i profesjonalny sposób. Ich zawartość merytoryczna jest na najwyższym światowym poziomie a sposób przekazu bardzo atrakcyjny dla wszystkich uczestników, o czym świadczyć może fakt, że grupa szkoleniowa pozostała niezmienna od początku procesu szkoleniowego a jej zainteresowanie szkoleniami z Panią Justyną Dworczyk nie słabnie. Uczestnicy uważają bowiem, że warsztaty szkoleniowe w tym programie są „bezcennym  doświadczeniem motywującym, po którym  pozostają z realnym  planem na realizację celów zawodowych i osobistych” 

L'Oreal

Żadne z dotychczas przeprowadzonych szkoleń nie budziły tak dużych emocji wśród uczestników. Ich skuteczność najmocniej podkreśla fakt gotowości do wykorzystania zdobytych umiejętności zaraz po szkoleniu oraz wysokie oceny szkoleń.

Z przyjemnością będę kontynuować naszą współpracę.

Pekaes

To, co wyróżnia Dworczyk Training to  również  fakt, iż nasi pracownicy  bardzo chętnie uczestniczą w prowadzonych przez tę firmę szkoleniach. Szkolenia cieszą  się zainteresowaniem i popularnością, bo przełamują rutynę, będąc połączeniem gry, zabawy z dużą dawką wiedzy i umiejętności. Rzadko zdarza się, aby osiągnąć w ankietach wynik 90% satysfakcji uczestników. Justyna Dworczyk taki wynik osiągnęła.

Nivea

Szkolenia przeprowadzane przez firmę Dworczyk Training to zupełnie inna jakość. Sposób pracy nastawiony jest na praktykę, doświadczanie i wdrażanie na bieżąco, na gorąco nowych umiejętności. Feedback , który otrzymywałam podczas dwóch dni szkolenia był niezwykle trafny i konstruktywny. Nigdy wcześniej nie czułam się tak bezpiecznie na sali szkoleniowej i jednocześnie nie pracowałam tak „ głęboko”.

Servier

Klienci 

Hello

Bądźmy w kontakcie

    Szanowni Klienci

    W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa informujemy, że nie zawiesiliśmy naszej działalności, pracujemy  w trybie online zarówno w otwartych procesach coachingowych, warsztatowo z grupami w formie online. 

    W tym szczególnym czasie wspieramy liderów w zarządzaniu zespołami rozproszonymi, zespołami w dynamicznej zmianie i tymi, w których występuje wysoki poziom napięcia i lęku.

    Łączymy kompetencje trenerów biznesu oraz psychologów, dlatego w tym trudnym okresie służymy kompleksowo również wsparciem psychologicznym.

    Przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb